<strong id="o7qx7"><track id="o7qx7"></track></strong>
   <em id="o7qx7"><acronym id="o7qx7"><input id="o7qx7"></input></acronym></em>

  1. 电话:021-32190091|Email:company@sx-company.com

   编码器系列

   ?厚 德 载 物

   LIKA编码器

        意大利LIKA编码器、LIKA磁栅测量系统及LIKA定位控制系列。
   部分型号:
   意大利LIKA编码器: lika encoder carre italy www.lika.biz ROTAPLUS incremental encoder I28-Y I28-L I28-H I40-N I40-P I40-Y I40-L I40-H I41-N I41-P I41-Y I41-L I41-H I58-N I58-P I58-Y I58-L I58-H I58S-N I58S-P I58S-Y I58S-L I58S-H I58C-N I58C-P I58C-Y I58C-L I58C-H I58-A I58-V I65-N I65-P I65-Y I65-L I65-H IT65-N IT65-P IT65-Y IT65-L IT65-H I105-Y I105-L I105-H ICS-N ICS-P ICS-Y ICS-L ICS-H CK46-Y CK46-L CK46-H C50-Y C50-L C50-H CK58-N CK58-P CK58-Y CK58-L CK58-H CK59-N CK59-P CK59-Y CK59-L CK59-H CK60-N CK60-P CK60-Y CK60-L CK60-H C58-Y C58-L C58-H C59-Y C59-L C59-H C60-Y C60-L C60-H C58A-Y C58A-L C58A-H C58R-Y C58R-L C58R-H C80-Y C80-L C80-H C81-Y C81-L C81-H CB50-Y CB50-L CB50-H 

   意大利LIKA编码器: lika encoder carre italy www.lika.biz ROTACOD absolute encoder AS5/B AS5/G AS58/B AS58/G AS58S/B AS58S/G ASC58/B ASC58/G ASC59/B ASC59/G ASC60/B ASC60/G AST6/B AST6/G AST6/D AS5812/AI1 AS5812/AV1 AS5812/AV2 AS58/80-SY AS58/80-SL AS58/12-SY AS58/12-SL AS58/13-SY AS58/13-SL AM58 12/4096SY AM58 12/4096SL AM58 13/4096SY AM58 13/4096SL AM5/16B AM5/16G AM5/64B AM5/64G AM5/256B AM5/256G AM58/16 AM58/256 AM58/4096 AM58S/16 AM58S/256 AM58S/4096 AMC58/16 AMC58/256 AMC58/4096 AMC59/16 AMC59/256 AMC59/4096 AMC60/16 AMC60/256 AMC60/4096 AM5812/4096P AM5813/4096P AM58S12/4096P AM58S13/4096P AMC5812/4096P AMC5813/4096P AMC5912/4096P AMC5913/4096P AMC6012/4096P AMC6013/4096P AS5812/PB AS5813/PB AS58S12/PB AS58S13/PB ASC5812/PB ASC5813/PB ASC5912/PB ASC5913/PB ASC6012/PB ASC6013/PB AS5812/4096-PB AS5813/4096-PB AS58S12/4096-PB AS58S13/4096-PB ASC5812/4096-PB ASC5813/4096-PB ASC5912/4096-PB ASC5913/4096-PB ASC6012/4096-PB ASC6013/4096-PB AS5812/IB AS5813/IB AS58S12/IB AS58S13/IB ASC5812/IB ASC5813/IB ASC5912/IB ASC5913/IB ASC6012/IB ASC6013/IB AS5812/4096-IB AS5813/4096-IB AS58S12/4096-IB AS58S13/4096-IB ASC5812/4096-IB ASC5813/4096-IB ASC5912/4096-IB ASC5913/4096-IB ASC6012/4096-IB ASC6013/4096-IB AS5812/FD AS5813/FD AS58S12/FD AS58S13/FD ASC5812/FD ASC5813/FD ASC5912/FD ASC5913/FD ASC6012/FD ASC6013/FD AS5812/4096-FD AS5813/4096-FD AS58S12/4096-FD AS58S13/4096-FD ASC5812/4096-FD ASC5813/4096-FD ASC5912/4096-FD ASC5913/4096-FD ASC6012/4096-FD ASC6013/4096-FD AS5812/CB AS5813/CB AS58S12/CB AS58S13/CB ASC5812/CB ASC5813/CB ASC5912/CB ASC5913/CB ASC6012/CB ASC6013/CB AS5812/4096-CB AS5813/4096-CB AS58S12/4096-CB AS58S13/4096-CB ASC5812/4096-CB ASC5813/4096-CB ASC5912/4096-CB ASC5913/4096-CB ASC6012/4096-CB ASC6013/4096-CB ASR5881-A1 ASR5881-A2 ASR5881-A3

       上海盛霞光电科技有限公司做为一家专业的高端仪器仪表供应商,自身在德国汉诺威设有采购中心,针对进口备品特别是欧美产品有着独到的理解和优势,经过几年的技术及人员累积,目前上海盛霞光电科技有限公司可以针对产品提供完善的备件,针对产品系列问题可以提供一条龙服务,大大缩短了客户维修等待的时间,欢迎广大用户前来咨询交流。   返回列表
   上一个:NSD编码器下一个:CARLEN编码器
   3Er7D6XacDq6LusG3SeNG2dTYyxlD3sFeRWbd6DeEI4IdV7t1DHnxARc5+d/Ia85yeiF53RDyBQTiWRyDOREyw9ajWpO0F4VHeTOabBH5nITXYdfzkZH2j4EdBHnZP2g 播放器安卓版