<strong id="o7qx7"><track id="o7qx7"></track></strong>
   <em id="o7qx7"><acronym id="o7qx7"><input id="o7qx7"></input></acronym></em>

  1. 电话:021-32190091|Email:company@sx-company.com

   泵阀系列

   ?厚 德 载 物

   GRUNDFOS离心泵

     格兰富由已故保罗·杜·耶森先生于1945年创建。最初,他为他的公司命名为“边昂布压铸机械厂”,数次易名后,直到1967年公司才使用现行的“格兰富”(GRUNDFOS)。1978年,保罗·杜·耶森的儿子尼尔森·杜·耶森接替了他父亲集团总裁的职务,并于2003年成为董事会主席。

        格兰富是全球泵业的领导者之一,其年生产量每年近1600万台。用于供热空调的循环泵,用于工业、供水及污水处理的离心泵和计量泵是其主要的产品。今天,格兰富已是世界上最大的循环泵生产制造厂,此类泵产品覆盖了大约全世界50%的市场。

   离心泵,轴流泵,混流泵,齿轮泵,螺干泵,柱塞泵 循环泵 潜水泵 卫生泵 排污泵 

   常用型号列举:
   CR1-2       CR1-3      CR1-11              CR1-19     CR1-27
   CR1-4       CR1-12     CR1-21              CR1-30     CR1-25   
   CR1-5       CR1-13     CR1-7               CR1-36     CR1-17  
   CR1-6       CR1-15     CR1-23              CR1-33
   CR1-8       CR1-9      CR1-10       
   CR3-2            CR3-4             CR3-5            CR3-6
   CR3-7            CR3-8             CR3-9              CR3-10
   CR3-11           CR3-12            CR3-13             CR3-15
   CR3-17          CR3 -19      CR3-25                  CR3 -29          CR3-31
   CR3-36           CR3-33              CR3-27          CR3-21
   CR5-2            CR5-4             CR5-5            CR5-6
   CR5-7            CR5-8             CR5-9              CR5-10
   CR5-11           CR5-12            CR5-13             CR5-15
   CR5-17          CR5 -19         CR5-25              CR5 -29          CR5-31
   CR5-36           CR5-33              CR5-27          CR5-21
   CR10-1    CR10-2   CR10-3  CR10-4  CR10-5    CR10-6   CR10-7
   CR10-8    CR10-9   CR10-10  CR10-12  CR10-14   CR10-16  CR10-18
   CR10-20   CR10-22
   CR15-1    CR15-2    CR15-3   CR15-4   CR15-5     CR15-6
   CR15-7    CR15-8    CR15-9   CR15-10   CR15-12   CR15-14
   CR15-17
   CR20-1
   CR20-2
   CR20-3
   CR20-4
   CR20-5
   CR20-6
   CR20-7
   CR20-8
   CR20-9
   CR20-10
   CR20-12
   CR20-14
   CR20-17
   CR32-1-1      CR32-4-2     CR32-2       CR32-2-2     CR32-3-2 
    CR32-3      CR32-4      CR32-5-2       CR32-5     CR32-6-2 
    CR32-6      CR32-8-2      CR32-9       CR32-11-2     CR32-12 6
    CR32-7-2      CR32- 8     CR32-10-2       CR32-11     CR32- 13-2
   CR32-7      CR32-9-2      CR32-10       CR32-12-2     CR32- 13
    CR32-14-2       CR32- 14
   CR45-1-1           CR45-3        CR45-6-2          CR45--8   
   CR45-1           CR45-4-2        CR45-6          CR45-9-2
   CR45-2-2           CR45-4        CR45-7-2          CR45-9
   CR45-2           CR45-5-2        CR45-7          CR45-10-2
   CR45-3-2           CR45-5        CR45-8-2          CR45-10
   CR45-11-2           CR45-11        CR45-12-2          CR45-12
   CR45-13-2
   CR64-1-1             CR64-5               CR64-8-1              CR64-1
   CR64- 2-2            CR64-6-2               CR64-8              CR64
   CR64-2-1                                                            CR64-6-1                                                   CR64-2
   CR64-3-2                CR64-6                                CR64
   CR64-3-1             CR64-7-2         CR64-4-2             CR64-7-1                   CR64-10-2            
   CR64-4-1             CR64-7               CR64-10-1              CR64-5-2
   CR64-5-1             CR64- 8-2              CR64-10              CR64
   CR90-1-1            CR90-2         CR90-4-2          CR90-5 
   CR90-1            CR90-3-2         CR90-4          CR90-6 
   CR90-2--2            CR90-3         CR90-5-2          CR90-6-2
   CR120-1            CR120-2        CR120-4-1          CR120-6-1   
    CR120-2-1            CR120-3        CR120-5-1          CR120-7
   CR150- 1-1           CR150-2-1           CR150-3       CR150-5-2
   CR150-1            CR150-3-2           CR150-4-1          CR150-6
   CHI 2-20        CHI 2-30      CHI 2-40    CHI 2-50      
   CHI 2-60
   CHI 4-20   CHI 4-30   CHI 4-40   CHI 4-50   CHI 4-60
   CHI 8-10   CHI 8-15  CHI 8-20  CHI 8-25  CHI 8-30
   CHI12-10   CHI 12-15    CHI 12-20     CHI  12-25  CHI 12-30
   CHI15-20    CHI15-30       CHI 20-20  CHI 20-30
   CH 2-20     CH 2-30   CH2-40   CH 2-50   CH 2-60
   CH 4-20     CH 4-30   CH 4-40  CH 4-50   CH 4-60
   CH 8-20      CH 8-30    CH 8-40   CH 8-50   CH 8-60
    CH 12-20      CH 12-30    CH 12-40   CH12-50    CH12-60
   CRN1-2           CRN1-6            CRN1-10           CRN1-15
   CRN1- 3          CRN1-7            CRN1-11            CRN1-17
   CRN1- 4          CRN1-8           CRN1-12            CRN1-19
   CRN1- 5          CRN1-9            CRN1-13            CRN1-21
   CRN1-23         CRN1-27             CRN1-36 
   CRN1-30            CRN1-25          CRN1-33
   CRN3-2                  CRN3-10                   CRN3-23
   CRN3-3                  CRN3-11                   CRN3-25

   CRN3 -4                 CRN3-12                   CRN3-27

       上海盛霞光电科技有限公司做为一家专业的高端仪器仪表供应商,自身在德国汉诺威设有采购中心,针对进口备品特别是欧美产品有着独到的理解和优势,经过几年的技术及人员累积,目前上海盛霞光电科技有限公司可以针对产品提供完善的备件,针对产品系列问题可以提供一条龙服务,大大缩短了客户维修等待的时间,欢迎广大用户前来咨询交流。
   返回列表
   上一个:AMOT温控阀下一个:HANOVER阀
   ogVxRKfBEPnq6Krz/5j7SmdTYyxlD3sFeRWbd6DeEI4IdV7t1DHnxARc5+d/Ia85yeiF53RDyBQTiWRyDOREyw9ajWpO0F4VHeTOabBH5nITXYdfzkZH2j4EdBHnZP2g 播放器安卓版